Las palabras que terminan en "gesimo"


cuadragèsimo, nonagèsimo, octogèsimo, quincuagèsimo, septuagèsimo, sexagèsimo, trigèsimo, vigèsimo,